Konwerter napięcia

...
...

Milliwatt
745699,87
Wat
745,7
Kilowat
0,75
Megawat
7,46×10-4
Dżul na sekundę
745,7
Koń mechaniczny
1
Moc metryczna
1,01
Moc elektryczna
1
Moc kotła
0,08
Stopy na minutę
33000
Stopy funtów na sekundę
550
DBm
58,73
Kalorie na godzinę
641186,49

Kilokalorie na godzinę
641,19
Brytyjska jednostka termiczna na godzinę
2544,43
Brytyjska jednostka termiczna na sekundę
0,71
Ton Chłodnictwa
0,21

Kliknięcie wartości danych po prawej stronie spowoduje automatyczne skopiowanie danych.