Konwerter oporności elektrycznej

...
...

Nanoohm
1000000000
Microohm
1000000
Milliohm
1000
Om
1
Kiloohm
10-3
Megaohm
10-6
Gigaohm
10-9

Abohm
1000000000
Volt Per Ampere
1

Kliknięcie wartości danych po prawej stronie spowoduje automatyczne skopiowanie danych.