Konwerter masy molowej

...
...

Jednostki masy molowej

Gram na kret
1,01
Kilogram na mol
1,01×10-3

Standardowa masa atomowa

Wodór
1
Tlen
0,06
Siarka
0,03
Chlor
0,03
Żelazo
0,02

Masa cząsteczkowa

Cząsteczka wodoru
0,5
Cząsteczka wody
0,06
Sól stołowa (chlorek sodu)
0,02
Cząsteczka chloru
0,01
Cząsteczka siarki
3,93×10-3
Cukier Stołowy (Sacharoza)
2,94×10-3
Kliknięcie wartości danych po prawej stronie spowoduje automatyczne skopiowanie danych.