Konwerter prądu elektrycznego

...
...

Nanoampere
1000000000
Microampere
1000000
Milliampere
1000
Amper
1
Kiloampere
10-3
Megaampere
10-6
Gigaampere
10-9

Abampere
0,1
Kulomb na sekundę
1

Kliknięcie wartości danych po prawej stronie spowoduje automatyczne skopiowanie danych.