Dynamiczny konwerter lepkości

...
...

Stokes
6,45
Centystokes
645,16
Metr kwadratowy na sekundę
6,45×10-4
Centymetr kwadratowy na sekundę
6,45

Milimetr kwadratowy na sekundę
645,16
Stopa kwadratowa na sekundę
0,01
Cal kwadratowy na sekundę
1
Kliknięcie wartości danych po prawej stronie spowoduje automatyczne skopiowanie danych.