Konwerter dawki pochłoniętej

...
...

Szary
1
Dżul promieniowania jonizującego o jeden kilogram materii
1

Rad
100
Kliknięcie wartości danych po prawej stronie spowoduje automatyczne skopiowanie danych.