Konwerter zużycia paliwa

...
...

Metryczny

Litry na km
2,35
Litry na 10 km
23,52
Litry na 100 km
235,21
Kilometr na litr
0,43

NAS.

Miles Per Gallon
1
Galony na 100 mil
100

brytyjski

Miles Per Gallon
1,2
Miles na litr
0,26
Galony na 100 mil
83,27
Kliknięcie wartości danych po prawej stronie spowoduje automatyczne skopiowanie danych.