Konwerter ilości substancji

...
...

Millimole
1000
Kret
1
Kilomole
10-3

Pound Mole
2,2×10-3
Kliknięcie wartości danych po prawej stronie spowoduje automatyczne skopiowanie danych.