Konwerter ładunku elektrycznego

...
...

Nanocoulomb
1000000000
Microcoulomb
1000000
Millicoulomb
1000
Kulomb
1
Kilocoulomb
10-3
Megacoulomb
10-6

Abcoulomb
0,1
Miliamper-godzina
0,28
Amperogodzina
2,78×10-4
Faraday
1,04×10-5
Statcoulomb
2997924580
Opłata podstawowa
6,24×1018

Kliknięcie wartości danych po prawej stronie spowoduje automatyczne skopiowanie danych.