DomCzcionka Przetwornik

645 formatów graficznych i czcionek można konwertować na siebie.

Supported Formats

Format
Description
Conversions
Metryki czcionek Adobe
PostScript Type 1 (MacBin)
Czcionki Adobe CID
Czcionka OpenType (CFF)
PostScript Type 1
PostScript Type 1 (binarny)
PostScript Type 3
Baza danych czcionek splajnu
Type11 (CID 2)
Czcionka TrueType
Unified Font Object
Format otwartej czcionki internetowej